Generelle regler og vilkår

Generelle vilkår for Vinnarum

Versjon 45.1

Oppdatert 17.11.2021

INDEKS

DEL A – GENERELT

DEL B – SPILLSPESIFIKKE REGLER

DEL A – GENERELT

Vennligst les disse vilkårene for bruk ("Vilkårene") nøye før du bruker dette Nettstedet og/eller noen tjenester levert av Spilloperatøren. Disse Vilkårene forklarer det du trenger å vite når du bruker produktene og tjenestene vi gjør tilgjengelige, inkludert hvem vi er, hvordan du eller vi kan endre eller avslutte kontrakten, hvem du skal kontakte hvis et problem oppstår, og annen viktig informasjon.

Ved å bruke Nettstedet og/eller en hvilken som helst tjeneste godtar du å være bundet av disse Vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse Vilkårene, kan du ikke bruke Nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys av oss.

 1. GENERELT
 2. ÅPNE EN SPILLKONTO
 3. INNSKUDD OG INNSATSER
 4. VERIFISERINGSKONTROLLER
 5. FEIL OG KANSELLERINGER
 6. UTTAK
 7. FEILAKTIG BRUK AV KONTOEN DIN
 8. ANSVARLIG SPILLING, SAMFUNNSANSVAR OG SELVBESKYTTELSE
 9. GEVINSTER, PREMIER OG SKATT
 10. KUNDETJENESTE OG KLAGER
 11. AVSLUTNING, BLOKKERING OG STENGING AV SPILLKONTOER
 12. STENGING AV KONTOEN
 13. PERSONOPPLYSNINGER OG UTLEVERING
 14. LOKALE LOVER OG FORBUD
 15. LENKER
 16. IMMATERIELLE RETTIGHETER
 17. ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE
 18. TILLEGG OG ENDRINGER
 19. FORCE MAJEURE
 20. VILKÅRENES ANVENDELSE
 21. GJELDENDE LOV OG TVISTER

GENERELT

1.1 I disse Vilkårene refererer "Vinnarum", "Spilloperatøren", "oss", "vi" og "vår/vårt/våre" til Evoke Gaming Limited, et aksjeselskap registrert på Malta med selskapsnummer C 38582 og underlagt maltesisk lov, med registrert adresse Tagliaferro Business Center, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

1.2 Evoke Gaming Limited tilbyr online gambling-tjenester på nettstedet https://www.vinnarum.com("Nettstedet").

1.3 Begreper med stor bokstav skal ha betydningen som er definert i disse Vilkårene.

1.4 Evoke Gaming Limited er lisensiert og regulert av:

1.4.1 Med hensyn til bookmaker-tjenester som tilbys innbyggere i Irland – Revenue Commissioners, under lisensnummer Bookmaker`s Licence Number 1014479;

1.4.2. Med hensyn til tjenester som tilbys alle andre kunder – Malta Gaming Authority ("MGA"), under lisensnummer MGA/CRP/121/2006 utstedt 1. november 2018 og gyldig til 19. mars 2028; godkjente Spilltyper er type 1, 2 og 3

(samlet "Spillisensen").

1.5 Evoke Gaming Limited er en del av selskapsgruppen MRG. Andre selskaper i MRG-gruppen kan være lisensiert separat som uavhengige juridiske enheter, og de relevante vilkårene og de relevante lisensnummerne finnes på de relevante nettstedene for disse enhetene. Evoke Gaming Limited påtar seg intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra noen andre juridiske enheter i MRG-gruppen.

1.6 Disse Vilkårene regulerer din tilgang til og bruk av Nettstedet, og utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom Evoke Gaming Limited og deg som spiller (her "du" eller "Spilleren"), og er underlagt lovene på Malta.

1.7 Disse Vilkårene inkluderer og innlemmer en rekke tilleggsvilkår:

1.7.1 Utelatt med hensikt

1.7.2 Reglene for casino-spill som beskrevet for hvert enkelt spill;

1.7.3 Personvernreglene;

1.7.4 Bonusvilkårene;

1.7.5 Reglene for Casino-spill finner du under Del B – Spillspesifikke regler i disse Vilkårene;

1.7.6 Vilkår som gjelder for spesielle kampanjer, bonuser og andre tilbud vi kan gjøre tilgjengelig fra tid til annen;

1.7.7 Eventuelle tilleggsvilkår for sluttbrukere som vi fra tid til annen vil be deg om å bekrefte din tilslutning til som en del av din bruk av Nettstedet;

1.8 Vilkårene publiseres i forskjellige språkversjoner. De forskjellige språkversjonene av Vilkårene gjenspeiler de samme prinsippene. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom de forskjellige språkversjonene skal den engelske versjonen gjelde.

ÅPNE EN SPILLKONTO

2.1 For å kunne bruke tjenestene som tilbys av Spilloperatøren, må Spilleren åpne en konto (en "Spillkonto"). Spillerne må registrere seg personlig. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avvise enhver søknad om en Spillkonto. I henhold til avsnittene 2, 4, 6, 7 og 15 kan en spillers registrering avvises eller en konto stenges etter lisensinnehavers skjønn, men lisensinnehaver vil likevel oppfylle kontraktforpliktelser som allerede er inngått. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å stenge eller begrense tilgangen til en Spillerkonto etter eget skjønn og uten varsel.

2.2 Spill på Nettstedet er begrenset til myndige personer i jurisdiksjonen der Spilleren er bosatt, som har registrert seg som Spiller, og som har en Spillkonto hos Spilloperatøren. Det er forbudt å spille som mindreårig. I alle tilfeller må du ikke bruke Nettstedet til å spille hvis du er under 18 år. Eventuelle midler skutt inn av en slik person, vil bli returnert til vedkommende etter at Spillkontoen er lukket av Spilloperatøren, og eventuelle gevinster vil mistes.

2.3 Du kan ikke bruke Nettstedet hvis du er bosatt eller oppholder deg i noen av de forbudte jurisdiksjonene som er angitt i del 14.

2.4 Du forstår og erkjenner at spillene og nettsamfunntjenestene som tilbys på Nettstedet, kun er ment som underholdning. All bruk av nettstedet til andre formål eller med andre hensikter er strengt forbudt.

2.5 Ved å åpne en Spillkonto garanterer og bekrefter du at:

2.5.1 du er minst 18 år (eller lovlig spillealder i jurisdiksjonen der du bor, hvis høyere);

2.5.2 du er i juridisk stand til å inngå kontrakter;

2.5.3 du ikke har blitt ekskludert fra spill (f.eks. selvekskludert, blokkert fra Nettstedet/tjenestene, ekskludert gjennom et nasjonalt selvutestengelsesregister);

2.5.4 du ikke allerede har hatt en Spillkonto som er lukket av oss på grunn av forbudt praksis;

2.5.5 du vil oppgi nøyaktig registreringsinformasjon når du åpner kontoen din, som skal inneholde som et minimum korrekt navn, fødselsdato, bostedsland, nåværende hjemmeadresse, e-postadresse og personlig telefonnummer;

2.5.6 du åpner Spillkontoen din utelukkende for personlig bruk, og at du handler for egen regning og ikke som agent på vegne av en tredjepart;

2.5.7 du ikke på noen måte vil forsøke å overføre fordelen av kontoen din til noen tredjepart, og heller ikke skaffe deg eller forsøke å skaffe deg en konto som har blitt åpnet i navnet til en tredjepart;

2.5.8 du er fullt og helt ansvarlig for å overholde (og for at du overholder) din egen lokale, nasjonale, føderale, statlige eller annen lovgivning om spill og betting før du åpner en konto, legger inn innsatser, inngår veddemål eller bruker tjenestene våre. Hvis du befinner deg i et land der bruken av en bestemt tjeneste er forbudt, må du (i) ikke registrere deg hos oss for den aktuelle tjenesten; (ii) ikke forsøke å bruke den tjenesten; og (iii) ikke bruke betalingskortet ditt eller annen betalingsmetode for å utføre spill eller betting hos oss for den ulovlige tjenesten;

2.5.9 du ikke av noen grunn har forbud mot å spille hos oss eller bruke tjenestene;

2.6 Spilleren (inkludert i dette tilfellet enhver som søker om å bli en Spiller) må alltid gi gyldig, fullstendig og riktig informasjon til Spilloperatøren og holde informasjonen oppdatert. Du må sikre at informasjonen du oppgir, er sann, fullstendig og riktig, og at den holdes oppdatert.

2.7 Ved registrering må Spilleren velge et passord eller registrere seg ved bruk av gyldig landspesifikk elektronisk ID.

2.7.1 Passordet må bestå av minst seks tegn, og det anbefales at passordet inneholder en blanding av bokstaver, tall og spesialtegn. Det anbefales ikke å bruke personlig informasjon eller vanlige ord som passord. Spillere må alltid logge inn på Nettstedet enten ved bruk av gyldig elektronisk ID eller e-postadresse og tilhørende passord.

2.7.2 Spillere kan ikke la noen andre enn seg selv bruke Spillkontoen for å få tilgang til og/eller bruke materiale eller informasjon fra spillsystemet, for å motta en premie og/eller delta i noen av spillene.

2.7.3 Passordet må aldri skrives ned eller kommuniseres til noen annen person, og bør endres med jevne mellomrom. Du plikter å beholde Spillkonto-informasjonen, e-postadressen og passordet ditt hemmelig og konfidensielt, og du er alene ansvarlig for all aktivitet og/eller all bruk av tjenestene via Spillkontoen din.

2.7.4 Hvis du blir oppmerksom på eller mistenker uautorisert bruk av Spillkontoen din eller et annet sikkerhetsbrudd, må du straks informere Spilloperatøren om dette slik at Spillkontoen kan stenges.

2.7.5 Uautorisert bruk av elektronisk ID, e-post eller passord skal betraktes som din bruk, og du er ansvarlig for all aktivitet på og/eller trekk fra Spillkontoen frem til et slikt varsel gis til Spilloperatøren. Skulle en Spiller gi bort, dele eller miste sin elektroniske ID, e-postkonto, e-postadresse og/eller passord, er Spilloperatøren ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av dette.

2.8 Det er strengt forbudt å selge, overføre og/eller skaffe Spillkontoer til eller fra andre Spillere.

2.9 Spilloperatøren må stenge Spillkontoen din hvis noe av det følgende gjelder:

2.9.1 Du er en britisk spiller og vi kan ikke bekrefte identiteten din før du setter inn penger på kontoen din;

2.9.2 Vi er ikke i stand til å utføre Kontroller til vår tilfredshet i henhold til del 4;

2.9.3 Du er ikke inkludert i artiklene 2.9.1, 2.9.2, og vi kan ikke bekrefte identiteten din innen 30 dager etter at du har nådd innskudds- og uttaksgrensen på EUR 2000 over en rullerende periode på 180 dager;

2.10 Britiske spillere har ikke lov til å åpne eller forsøke å åpne en Spillkonto hvis du holder en Spillkonto som har blitt selvekskludert med William Hill eller hos noen av følgende MRG-varemerker: Mr. Green, redbet, Vinnarum, Bertil, MamaMia Bingo.

2.11 Du kan bare åpne én Spillkonto. Hvis vi har grunn til å tro at du har:

 • registrert og/eller brukt mer enn en Spillkonto hos oss; eller

 • samarbeidet med en eller flere andre personer ved bruk av flere forskjellige kontoer, har vi rett til å betrakte slike kontoer som "Multikontoer" og behandle dem i samsvar med bestemmelse 2.12.

2.12 Vi har rett til å stenge eller lukke enhver type Multikonto. Hvis vi lukker en slik Multikonto:

2.12.1 vil alle bonuser, bonusinnsatser og gevinster opptjent fra slike bonuser og bonusinnsatser som er oppnådd ved hjelp av den Multikontoen, ugyldiggjøres og kanselleres av deg;

2.12.2 kan vi etter eget skjønn ugyldiggjøre alle gevinster og refundere innskudd (lavere beløp med hensyn til ugyldige gevinster) som er gjort med hensyn til Multikontoen, og – i den utstrekning de ikke mottas av oss fra den aktuelle Multikontoen – kan alle beløp som skal tilbakebetales fra oss til deg med hensyn til en Multikonto, kreves tilbake av oss direkte fra en annen av Spillkontoene dine (inkludert alle andre Multikontoer);

INNSKUDD OG INNSATSER

3.1 Innskudd kan kun gjøres via Nettstedet. Du kan bruke enhver av metodene som er spesifisert under delen om innskudd på Nettstedet. Tilgjengelige betalingsmetoder, tilhørende avgifter og krav kan variere avhengig av tid og land, samt finansinstitusjon. Oppdatert informasjon er tilgjengelig etter innlogging på Nettstedet under Spørsmål og svar og innskudd.

3.2 Vi aksepterer ikke kontantbetalinger til Spillkontoen

3.3 Vi godtar betalinger i følgende valutaer: EUR, GBP, NOK, SEK og USD.

3.4 Alle innskudd krediteres Spillkontoen etter at betalingen er behandlet.

3.5 Minstebeløpet på enkeltoverføringer (innskudd) til en Spillkonto er EUR/GBP 10 eller tilsvarende verdi i noen av de andre aksepterte valutaene ("Minste innskuddsbeløp"). Dette beløpet kan imidlertid variere avhengig av hvilken innskuddsmåte som velges. For mer informasjon om våre innskuddsmåter, avgifter og Minste innskuddsbeløp kan du se under Spørsmål og svar og innskudd.

3.6 Hvis en overføring først godkjennes og dermed vises på Spillkontoen og Spilloperatøren senere mottar varsel fra kortutstederen om at overføringen av en eller annen grunn skal reverseres, vil Spilloperatøren midlertidig suspendere Spillkontoen på grunn av mistanke om svindel eller stjålet kredittkort, og kan etter eget skjønn suspendere eller annullere innsatser som allerede er gjort.

3.7 En spillinnsats kan bare gjøres over Internett. Spilloperatøren vil ikke akseptere en innsats fra en spiller med mindre det er tilstrekkelig penger på Spillkontoen til å dekke innsatsen. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avvise eller begrense enhver innsats.

3.7.1 Spilloperatøren vil ikke gi en Spiller kreditt og Spilleren kan ikke bruke feilaktig krediterte beløp med det formål å gjøre en innsats eller ta ut penger fra kontoen.

3.7.2 Spilleren skal ikke behandle Spilloperatøren som en bank eller annen finansinstitusjon.

3.7.3 Verken innskudd eller gevinster er rentebærende, altså får Spilleren ingen renter på Spillkontoen. Spillere har ikke rett til å gjøre overføringer mellom Spillere eller mellom forskjellige Spillkontoer.

3.8 Spilloperatøren vil behandle alle innskudd som er gjort til en Spillkonto, som kun til bruk til å gjøre innsatser på spill eller betting på Nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å innhente informasjon om omfanget av din planlagte spilling samtidig som du oppgir identifikasjonsinformasjon til Spilloperatøren.

3.9 Alle innsatser er bindende for Spilleren når de gjøres, og kan ikke kanselleres, unntatt som uttrykkelig angitt i disse Vilkårene. Hvis en innsats gjøres eller en hånd spilles med en Spillers Spillkonto, vil dette anses som å ha blitt utført av Spilleren og derfor gyldig.

3.10 Spilloperatøren etterstreber så langt det er mulig å sikre full beskyttelse av alle Spillere, Spillkontoer og innsatser. Det kan imidlertid oppstå hendelser som er utenfor Spilloperatørens kontroll, og Spilleren erkjenner at spillene spilles over Internett, og over mobilnettet når det gjelder mobiltelefoner. Dette er kommunikasjonsmedier som er kjent for å være ufullkomne. Hvis en Spiller har satset på et spill, men ennå ikke har startet spillet når han/hun kobles fra på grunn av en teknisk feil, vil spillet ikke finne sted. Hvis Spilleren har satset og spillet har startet når spillet eller Spilleren frakobles, vil spillet lagres på spillserverne, innsatsen forbli stående og resultatet reflekteres i Spillkontoens status, og beløpet kreditert Spillkontoen hvis Spilleren vinner. Spilleren forstår at informasjonen som er lagret på spillserveren ved en eventuell frakobling, skal være den endelige autoriteten med hensyn til å fastsette vilkårene for utførte innsatser og under hvilke omstendigheter slike innsatser ble gjort. Spilloperatøren forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å slutte å tilby et annonsert spill og å trekke en planlagt spillaktivitet. I slike tilfeller vil alle påbegynte, men ikke fullførte spill annulleres og innsatsen tilbakebetales Spilleren.

3.11 Finansinstitusjoner, kortleverandører, banker og andre tredjeparts betalingsbehandlere kan kreve et gebyr for behandling av betalinger ("Tredjeparts betalingsbehandlingsgebyrer"). Spilleren er ansvarlig for å betale alle slike Tredjeparts betalingsbehandlingsgebyrer.

3.12 Spilloperatøren tar ikke gebyrer for følgende innskuddsmetoder:

3.13 Når spilleren velger en betalingsmetode, må de godta vilkårene og eventuelle kostnader for betalingsmetoden. Spilleren samtykker at betalingsmetoden er gyldig, at kontoen eller kortet tilhører spilleren og at spilleren har rett til å bruke betalingsmetoden.

3.14 Fra 14. april 2020, kan en ikke gjøre innskudd via kredittkort fra Storbritannia. Dersom du er en kunde fra Storbritannia og du har gjort innskudd med kredittkort i forkant av 14. april 2020, vil du kunne be om uttak av disse pengene tilbake til det samme kortet pengene kom fra. Dette gjelder ikke transaksjoner gjort andre steder i verden.

3.15 En spiller kan når som helst logge på Spillkontoen sin og se en kontooversikt som viser alle transaksjoner som er utført på Spillkontoeni en periode ikke lenger enn de siste 90 dagene.

3.15.1 På forespørsel fra spilleren vil Spilloperatøren vil gi en erklæring med alle transaksjoner.

3.15.2 Spillere fra Storbritannia har tilgang til innsatshistorikken på siden med transaksjonshistorikk.

3.15.3 Skulle Spilleren bli oppmerksom på feil, må han/hun umiddelbart informere Spilloperatøren slik at feilen kan rettes. Spillere må rapportere en slik feil innen 90 dager fra når feilen først ble vist på sammendraget som er tilgjengelig på Spillkontoen.

3.16 Spilloperatøren holder alle kundemidler atskilt fra selskapets midler på separate kontoer i Bank of Valletta, og det er gjort ordninger for å sikre at midler på kundekontoer distribueres til kunder i tilfelle konkurs. Dette innebærer at det er truffet forholdsregler for å beskytte kundemidler, men at det ikke er noen absolutt garanti for at alle midler vil bli tilbakebetalt.

VERIFISERINGSKONTROLLER

4.1 Som følge av anti-hvitvaskingsregler og spillregler plikter Spilloperatøren å verifisere identiteten din og (hvis nødvendig) kilden til eventuelle midler som settes inn som innskudd av deg ("Kontroller"), ved eller etter registrering, avhengig av jurisdiksjon du bor i.

4.1.1 Du godtar å gi oss øyeblikkelig informasjon som vi ber om i forbindelse med slike Kontroller, og vi forbeholder oss retten til når som helst å be om dokumentasjon på alder og bevis som bekrefter identiteten din eller kilden til midlene dine, inkludert sertifisert dokumentasjon.

4.1.2 Frem til de relevante Kontrollene er fullført til vår rimelige tilfredshet og all forespurt informasjon er levert, har vi rett til å begrense Spillkontoen din på enhver måte vi med rimelighet kan anse som hensiktsmessig, herunder ved å forhindre deg fra å spille, gjøre innsatser eller ta ut pengene, frem til Kontrollene er fullført på en tilfredsstillende måte.

4.2 Spilloperatøren forbeholder seg retten til med rimelighet å suspendere eller avslutte Spillkontoen din der vi ikke klarer å gjennomføre disse Kontrollene til vår tilfredsstillelse.

4.3 Vi kan komme til å utlevere informasjonen du gir oss, til autoriserte kredittopplysningsbyråer og/eller svindelforebyggende byråer (for å bekrefte identitet og kortinformasjon). Du samtykker i at vi kan behandle, bruke, registrere og utlevere personlige opplysninger som du oppgir i forbindelse med registreringen din, og at slike personopplysninger kan bli registrert av oss eller slike tredjepartsbyråer. Se Personvernreglene for ytterligere informasjon.

4.4 Hvilke dokumenter og opplysninger som forespørres av oss, kan avhenge av jurisdiksjonen du bor i. Spilloperatøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å bestemme hvilke verifiseringsdokumenter vi trenger for å utføre disse Kontrollene. For at vi skal kunne utføre disse Kontrollene, kan vi be deg om å gi en klar kopi av (og du samtykker å levere dette omgående på forespørsel):

 • Et gyldig ID-dokument (pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort);

 • For britiske spillere – et gyldig adressebevis ikke eldre enn 3 måneder (regning eller kontoutskrift);

 • For ikke-britiske spillere – gyldig adressebevis ikke eldre enn 6 måneder (regning eller kontoutskrift);

4.5 Nedenfor finner du en ikke-uttømmende liste over ytterligere dokumentasjon og/eller informasjon vi kan be om fra deg for dette formålet:

• Kopi av betalingsmetoder (kontoutskrift, IBAN, kopi av betalingskort, bevis på eierskap, etc.) Hvis spilleren har gjort innskudd med enten et kreditt- eller debetkort (når det gjelder, merk at det ikke er mulig å sette inn penger fra Storbritannia med et kredittkort), eller hvis spilleren har bedt om et uttak til et kreditt- eller debetkort (når det gjelder), har spilloperatøren rett til å be om kopier av både fram- og bakside på det aktuelle kortet. For spillerens egen sikkerhet anbefaler spilloperatøren at spilleren bare synliggjør de seks (6) første numrene og de siste fire (4) numrene på et slikt betalingskort når de leverer kopien av kortet. CVV/CVV2-nummeret på betalingskortet skal ikke være synlig i kopien.
• Sertifisert (og/eller notarisert) kopi av eventuelle dokumenter som er gitt til oss.
• Andre bevis på opphold eller identitet som med rimelighet kan være nødvendig.
• Et bilde av deg som holder ID-dokumentet ditt ved siden av ansiktet ditt.
• Innlevering av kontrakt eller lignende dokument der Spilleren blir bedt om å signere og returnere et slikt dokument.
• Informasjon eller dokumenter om Spillerens konto-/transaksjonsaktivitet, jobb eller kilde til midler.

4.6 Spilloperatøren overvåker alle innsatser og kontotransaksjoner. Det er forbudt og ulovlig å sette inn penger direkte eller indirekte ervervet på ulovlige måter. Derfor kontrolleres alle transaksjoner for å forhindre hvitvasking av penger, og alle mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til Spilloperatørens Money Laundering Reporting Officer (MLRO), som vil rapportere til de relevante myndighetene i samsvar med våre regulatoriske forpliktelser. Hvis vi i et enkelt tilfelle eller over en periode har rimelig grunn til å mistenke at du bruker Spillkontoen til andre formål enn lovlig innsatser eller betting (for eksempel hvis du ber om å ta ut et innskudd uten å ha spilt et samsvarende antall spill, noe som kan tyde på hvitvasking eller andre typer svindel eller kriminell aktivitet), forbeholder vi oss følgende rettigheter i samsvar med våre plikter som Spilloperatør og i samsvar med gjeldende lov:

4.6.1 å be om svar på ytterligere verifiseringsspørsmål og/eller dokumenter;

4.6.2 å returnere alle ikke-aktive innskudd eller innskuddssaldoen til den opprinnelige innskuddsmetoden eller, hvis dette ikke er mulig, til en bankkonto som holdes i ditt navn med en beskrivelse av transaksjonen som vi finner passende;

4.6.3 å holde tilbake betalingen av saldoen din uten å oppgi grunn;

4.6.4 å lukke eller blokkere Spillkontoen på ubestemt tid uten å oppgi grunn og å rapportere deg til relevante myndigheter; og/eller

4.6.5 å bistå i eller initiere relevant straffe- eller sivilrettslig forfølgelse av deg.

FEIL OG KANSELLERINGER

5.1 Spilloperatøren skal ikke holdes ansvarlig for feil med hensyn til innsatser eller spill der den med rimelighet har grunn til å tro at noe av det følgende har oppstått:

5.1.1 En åpenbar feil eller trykkfeil i en utbetalingstabell eller en annen typografisk eller fotografisk feil;

5.1.2 Spilloperatøren har fortsatt å godta innsatser eller spill på lukkede eller suspenderte markeder ved en feil;

5.1.3 Enhver teknisk feil der innsatser eller spill har blitt tilbudt, utført og/eller akseptert på grunn av feilen eller med denne feilen inkludert, inkludert der det har blitt gjort innsatser eller spill som ellers ikke hadde blitt akseptert, i perioder da Nettstedet var berørt av tekniske problemer;

5.1.4 Enhver annen feil, som en menneskelig eller systemisk feil gjort av en ansatt eller underleverandør;

5.2 Ved kansellering i henhold til enhver bestemmelse i del 5.1 kan innsatser eller spill kanselleres, og innsatser, spill og bonuser som er mottatt, og gevinster som allerede er opptjent, skal anses som ugyldige, og Spillkontoen går tilbake til startbalansen. For ordens skyld er startbalansen balansen Spilleren hadde på Spillkontoen før den feilaktige spillaktiviteten, minus eventuelle mottatte bonuser og gevinster oppnådd gjennom disse. Ved en feil som har å gjøre med Spilloperatørens leverandører eller andre tredjeparter, skal del 18.3 nedenfor gjelde.

5.3 Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avvise alle innsatser du ønsker å gjøre på Nettstedet. Vi vil ikke søke å håndheve en slik begrensning mot en spiller som før vedkommende ble varslet om begrensningen, har inngått gyldige spill i en bonusspillkampanje, der dette vesentlig vil påvirke forbrukerens evne til å utføre gyldige innsatser som kreves av det aktuelle bonusspillet.

UTTAK

6.1 Du kan ta ut egne innskudd og gevinster på Spillkontoen din når som helst, forutsatt at:

6.1.1 alle betalinger som har blitt gjort til Spillkontoen din, er bekreftet som klarert og har ikke blitt krevd tilbake, reversert eller på annen måte kansellert;

6.1.3 vi har fullført Kontroller utført i henhold til del 4, til vår tilfredsstillelse. Der vi har bedt om informasjon fra deg for å utføre disse Kontrollene, kan enhver forsinkelse i å gi denne informasjonen forårsake ytterligere forsinkelser når du skal ta ut midler;

6.1.2 det ikke er noen aktiv pågående undersøkelse:

(a) av en spillfeil som involverer et spill du har spilt, og som krever en midlertidig frys av uttak;

(b) der vi har grunn til å tro at du kan ha utført en Forbudt handling (som definert i avsnitt 7).

6.2 For å ta ut midler fra Spillkontoen din må du be om uttak til samme betalingsmetode som du brukte ved innskudd. Hvis innskuddsmåten du brukte, ikke tillater uttak, kan du be om uttak via bankoverføring. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å be om en kontoutskrift som viser at du er eier av bankkontoen. Hvis du ber om uttak til en annen betalingsmåte, vil Spilloperatøren kontakte deg og be deg om å avbryte ditt pågående uttak og be om det igjen via riktig betalingsmåte. Spilloperatøren forbeholder seg retten til når som helst å ta den endelige avgjørelsen om valg av uttaksmåte.

6.3 Spilloperatøren krever ikke gebyrer for uttak.

6.4 Vi legger inn visse grenser for minimumsbeløpet du kan ta ut på samme forespørsel ("Minste uttaksbeløp"), som vil variere avhengig av hvor du er bosatt, og den valgte uttaksmetoden. Se våre Spørsmål og svar om uttak for mer informasjon.

6.4.1 For ikke-britiske spillere er Minste uttaksbeløp EUR 30. Dette beløpet kan imidlertid variere avhengig av den valgte uttaksmetoden.

6.4.2 For britiske spillere er Minste uttaksbeløp GBP 10. Hvis du ønsker å ta ut et beløp som er mindre enn Minste uttaksbeløp, ber vi deg kontakte Kundetjenesten. Når vi mottar en slik uttaksforespørsel, returnerer vi de relevante midlene til deg (minus et eventuelt behandlingsgebyr) via betalingsmetoden som disse midlene opprinnelig ble satt inn med (med mindre vi samtykker til noe annet).

6.5 Når du foretar et innskudd med debetkort (eller med kredittkort, der det er tillatt), kan noen finansinstitusjoner, banker og tredjeparts betalingsbehandlere pålegge ekstra kostnad fra tidspunktet betalingen ble gjort. Det er ditt ansvar å betale dette gebyret, i tillegg til andre gebyrer som skal betales i samsvar med disse GTC-ene.

FEILAKTIG BRUK AV KONTOEN DIN

7.1 Du erkjenner og godtar at du ikke skal drive med noe av det følgende:

7.1.1 Bedragersk aktivitet, inkludert (uten begrensning)

(a) samarbeid med andre for å oppnå en urettferdig fordel (inkludert gjennom bonusordninger eller lignende insentiver som tilbys av oss, eller ved å tape penger til andre spillere med vilje (f.eks. chip dumping);

(b) forsøk på å registrere falsk eller villedende kontoinformasjon;

© handle (eller forsøke å handle) på noen måte som vi med rimelighet anser å være ulovlig i enhver relevant jurisdiksjon, eller som er gjort med hensikt om å svindle oss og/eller omgå kontraktsmessige eller juridiske begrensninger, uavhengig av om en slik handling eller forsøk på handling påfører oss faktisk skade;

(d) bruk av VPN eller proxy for å skjule eller endre identiteten til enheten du bruker for å få tilgang til Nettstedet;

7.1.2 Oppnå en urettferdig fordel, inkludert:

(a) ved å forsøke å utnytte en feil, et smutthull eller en feil i vår eller en tredjeparts programvare som brukes av deg i forbindelse med Nettstedet (inkludert med hensyn til et hvilket som helst spill) til din fordel og/eller til ulempe for oss og/eller andre Spillere;

(b) gjennom bruk av tredjeparts programvare eller analysesystemer, inkludert, men ikke begrenset til programvare som inneholder funksjoner som: (a) muliggjør spill uten menneskelig intervensjon (f.eks. bots), og/eller (b) tar automatiserte beslutninger;

7.1.3 åpne Multikontoer;

7.1.4 Kriminell aktivitet, inkludert (men ikke begrenset til) gjennom kampfiksing, rigging eller misbruk av innsideinformasjon, juks, bestikkelser, svindel eller konspirasjon; og/eller

7.1.5 Brudd på en idrettsorganisasjons regler

(hver en "Forbudt handling").

7.2 En Forbudt handling vil utgjøre et vesentlig brudd på disse Vilkårene. Vi vil gjøre det som er rimelig for å forhindre og oppdage Forbudte handlinger og å identifisere relevante aktører om de oppstår.

7.3 Hvis vi har grunn til å tro at du har utført en Forbudt handling, har vi rett til å holde hele eller deler av balansen tilbake og/eller trekke fra Spillkontoen din (eller enhver Duplikatkonto) beløpet tilsvarende alle utbetalinger, bonuser eller gevinster som har blitt påvirket av eller på noen måte bidratt til den Forbudte handlingen. Du godtar å holde Spilloperatøren skadesløs mot alle krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader og utgifter som Spilloperatøren måtte berøres av som direkte eller indirekte følge av din Forbudte handling. Rettighetene som er angitt i denne bestemmelsen 7, påvirker ingen andre rettigheter (inkludert eventuelle sedvanerettigheter) vi måtte ha overfor deg under Vilkårene eller på annen måte.

7.4 Som en del av din bruk av Nettstedet tilbyr Spilloperatøren deg muligheten til Live Chat som et alternativ til å kommunisere med Kundetjenesten om enhver relevant sak. Live-chatten modereres av Spilloperatøren og er underlagt følgende regler:

7.4.1 Alle samtaler registreres og vil bli oppbevart i en rimelig periode. Din bruk av Live Chat-funksjonen skal være til formål som er strengt begrenset til Spilloperatørens tjenester og ethvert relevant problem du måtte ha med hensyn til disse tjenestene.

7.4.2 Støtende og/eller aggressivt språk skal ikke aksepteres. I tillegg har du ikke rett til å skrive usanne og/eller ondsinnede og/eller skadelige kommentarer med hensyn til Spilloperatørens virksomhet i noe medium eller forum.

7.4.3 Spilloperatøren har rett til å lukke eller suspendere Spillkontoen etter eget skjønn dersom Spilleren bruker støtende og/eller aggressivt språk i sin kommunikasjon med Spilloperatøren ved bruk av Live Chat-funksjonen.

ANSVARLIG SPILLING, SAMFUNNSANSVAR OG SELVBESKYTTELSE

8.1 Spilleren og Spilloperatøren er klar over risikoen knyttet til overdreven gambling. Ytterligere informasjon om risiko forbundet med gambling finner du på nettsiden vår om Ansvarlig spilling (Responsible Gaming).

8.2 Vi lager og gjør tilgjengelig en rekke verktøy for kontroll eller begrensing av tiden og/eller pengene du bruker på gambling. Du kan bruke ethvert av disse verktøyene ved å gå til delen om Ansvarlig spilling på Nettstedet:

8.2.1 Ta-en-Pause ; med vårt Ta-en-Pause-verktøy, vil du kunne ta en kort pause fra å spille. Det er alltid veldig viktig for oss at du alltid nyte din tid og aldri bruke mer enn du virkelig har råd. Ved å sette en ta-en-pause, vil du ikke kunne få tilgang til din konto for den perioden, og kontoen vil åpnes igjen automatisk ved slutten av den valgte perioden. Ta-en-Pause kan velges for følgende perioder:

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 7 dager
 • 30 dager

8.2.2 Tapsgrenser , ved å sette en tapsgrense hindrer deg i å tape mer enn du er villig til å tape. En tapsgrense vil begrense hvor mye penger du kan tape fra innskuddene du gjør; gevinster inkluderes ikke i beregningen. Når tapsgrensen er nådd, vil du ikke kunne tape utenfor den angitte grensen.

8.2.3 Innskuddsgrense ; Angivelse av en grense på beløpet som Spilleren har lov til å sette inn på Spillkontoen i en bestemt tidsperiode, slik at du aldri setter inn mer enn du har råd. Du har muligheten til å sette en daglig, ukentlig og/eller månedlig grense.

8.2.3.1 Du kan ha angi en innskuddsgrense som en del av registreringsflyten og/eller i konto-menyen. Innskuddsgrensenberegnes basert på innskudd som gjøres i løpet av den angitte tidsperioden, unntatt eventuelle uttak.

8.2.4 Virkelighetssjekk : Bruk Virkelighetssjekk for å administrere tid brukt på å spille og få hyppige påminnelser.

8.2.4.1 Britiske kunder kan sette en Virkelighetssjekk ved å bruke Ansvarlig spilling-menyen.

8.2.4.2 Alle andre innbyggere har en standard Virkelighetssjekk som er satt med 60 minutters intervaller.

8.3 Alle spillbegrensninger som er satt av Spilleren, forblir i kraft til Spilleren har tilbakekalt eller endret en slik begrensning.

8.3.1 For britiske spillere: når de velger å redusere en grense, vil effekten være øyeblikkelig, når de øker eller fjerner en grense, må kunder bekrefte endringen etter en avkjølingstid på 24 timer. Når grenseendringen bekreftes, vil den oppdaterte grensen tre i kraft ved starten av neste tidsperiode kl. 00.00 UTC.

8.3.2 For alle andre innbyggere: når de velger å redusere en grense, vil effekten være øyeblikkelig, når de øker eller fjerner en grense vil det være en periode på 7 dager for avkjøling

8.4 Eventuelle spillbegrensninger som er satt av Spilleren, forblir i kraft til Spilleren har tilbakekalt eller endret en slik begrensning.

8.5 Selvekskludering ; Spilloperatøren ønsker at alle våre spillere skal glede seg over et morsomt og trygt miljø å spille i. Vi er klar over at gambling kan være skadelig for noen. Hvis du vurderer at verktøyene ikke fungerer for deg, og du ønsker å slutte å spille i en angitt tid, tilbyr vi en funksjon for Selvekskludering.

8.5.1 En kunde kan selvekskludere ved å bruke funksjonen for Selvekskludering via nettstedet eller ved å kontakte kundeservice.

8.5.2 Spilleren har muligheten til å velge et antall forskjellige tidsperioder når han velger Selvekskludering. Unde Selvekskludering, vil kunden ikke kunne få tilgang til kontoen. En forespørsel om Selvekskludering kan ikke tilbakekalles av Spilloperatøren eller Kunden.

8.5.3 En kunde har rett til å be om forlengelse av selvekskluderingsperioden ved å kontakte kundeservice.

8.5.4 I henhold til 2.11 vil Spilloperatøren gjøre alt for å oppdage og lukke eventuelle forsøk på nye registreringer eller flere kontoer du måtte ha. Under Selvekskludering, må du informere operatøren om du har flere kontoer, slik at disse også kan ekskluderes. Du har ikke lov til å registrere en ny konto med samme eller lignende detaljer eller bruke andres detaljer hvis du allerede har en selvutelukket konto hos operatøren.

8.5.5 Vi har ikke noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart for spillaktiviteter som finner sted (inkludert å tilbakebetale tap) hvis du omgår våre prosedyrer for selvekskluderin på uredelig måte eller ved å bevisst å legge inn feil informasjon.

8.5.6 I løpet av selvekskluderingsperioden vil ikke Spilloperatøren sende markedsføringstilbud eller kampanjetilbud. Vi fjerner din e-postadresse og mobilnummer fra markedskommunikasjon når Selvekskludering har blitt aktivert. Vi vil ta alle rimelige trinn for å sikre at selvekskluderingskontoer ikke mottar markedsføringsmateriell fra oss. Det kan imidlertid være en kort forsinkelse i å stoppe markedskommunikasjonen for de selv-ekskluderte kontoene. Selvutelukkelse fra nettstedet vil aldri påvirke dine markedsføringspreferanser med tredjeparter, inkludert reklamensider eller andre tredjeparts tilknyttede selskaper, som vi ikke har kontroll over. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter slike parter og velger bort å motta markedsføringsmateriell fra dem.

8.5.7 Vi anbefaler at du vurderer Selvekskludering fra andre spilloperatører på nettet som du har en konto med, hvis du ikke har ekskludert deg ved å bruke en nasjonal tjeneste for Selvekskludering som GAMSTOP.

8.6 Selvekskludering for britiske spillere

8.6.1 Følgende effektive perioder er tilgjengelige for Selvekskludering

 • Seks måneder
 • Ett år
 • Tre år
 • Fem år

8.6.2 En forespørsel om selvekskludering ved bruk av verktøyene under delen for Ansvarlig spilling gjelde umiddelbart på spilloperatørens nettstedet. Selv om Spilloperatøren bestreber seg på å identifisere og ekskludere ytterligere Spillkontoer som registreres hos alle varemerker innen William Hill og MRG-gruppen (inkludert men ikke begrenset til Mr Green, redbet og Vinnarum) innen rimelig tid etter mottak av en forespørsel om Selvekskludering, er det ingen garanti for at slike kontoer kan identifiseres og ekskluderes. Det er Spillerens ansvar å kommunisere til oss selvutestengelse alle åpne kontoer innen MRG-gruppen og William Hill.

8.6.3 Du har ikke lov til å åpne en ny konto hvis du allerede har en selvekskludert konto med ethvert merke i William Hill og/eller MRG-gruppen (inkludert, men ikke begrenset til, Mr Green, redbet og Vinnarum). Hvis du åpner en ny konto, vil vi identifisere kontoen og lukke den innen rimelig tid. Vi refunderer ikke tap og potensielle gevinster vil konfiskeres hvis du oppretter en ny konto mens du allerede har en egenekskludert konto.

8.7 Selvekskludering for alle de andre spillerne

8.7.1 Følgende effektive perioder er tilgjengelige for selvutestengelse

 • Seks måneder
 • Ett år
 • Tre år
 • Fem år
 • Ubestemt periode

8.7.2 Når Selvekskludering bedes om ved å bruke verktøyene som leveres i delen Ansvarlig spill, er det bare spesifikt for merket der du ber om Selvekskludering. Du ikke blir ekskludert automatisk fra andre merker innen MRG-gruppen eller William Hill. Du er ansvarlig for å kommunisere eller selvekskludere eventuelle ytterligere åpne spillerkontoer med MRG-gruppen eller William Hill.

8.8 Kommer tilbake fra Selvekskludering; når Selvekskluderingsperioden har utløpt, kan du bestemme deg for å gå tilbake til Spilloperatøren. Din spillerkonto blir ikke automatisk åpnet igjen på slutten av den definerte perioden; du må kontakte kundeservice for å be om gjenåpning av kontoen din.

8.8.1 Hvis du har valgt Selvekskludering i en bestemt periode, må en avkjøpsperiode på 24 timer gå før Spillerkontoen kan åpnes igjen. Avkjølingsperioden på 24 timer starter etter at Kundeservice mottar din forespørsel om å komme tilbake fra Selvekskludering. Du må bekrefte at du ønsker å åpne kontoen på nytt etter 24 timer ved å kontakte kundeservice.

8.8.2 Hvis du har valgt Selvekskludering i en ubestemt periode, vil du ikke kunne komme tilbake i løpet av minst ett år. Du må kontakte oss for å åpne kontoen din hvis du velger å gjøre det. Det vil være en 7-dagers avkjøpsperiode før kontoen kan åpnes. Kontakt oss igjen etter avkjøpsperioden på 7 dager for å sette i gang kontoåpningen.

8.8.3 Spilloperatøren forbeholder seg retten til ikke å tillate deg å komme tilbake fra Selvekskludering dersom vi tror at du opplever spillrelatert skade.

8.9 I tillegg til de tilgjengelige alternativene i Vilkårene vil vi også gjøre deg oppmerksom på at det finnes flere programvareverktøy som kan brukes som hjelp til å begrense tilgangen til gambling-nettsteder. Eksempler på slike verktøy erBetfilter og GamBlock. Vi anbefaler foreldre å benytte tredjepartsprogrammer for overvåking eller begrensing av datamaskiners tilgang til Internett; Netnanny (www.netnanny.com) eller Cybersitter (www.cybersitter.com) er eksempler på slik programvare.

GEVINSTER, PREMIER OG SKATT

9.1 Potensielle gevinster / detaljer om oddsen som tilbys for ulike spill, er angitt i spillreglene eller vilkårene for spesifikke kampanjer. Detaljer om andre kampanjepremier vil oppgis i vilkårene for kampanjen.

9.2 Fra tid til annen vil det bli arrangert konkurranser på Nettstedet med ulike typer premier ("Konkurransepremier"). Disse konkurransene er fullstendig atskilt fra spillene, og eventuelle Konkurransepremier vises derfor ikke i Spillkontoens historikk. Spilloperatøren vil kontakte Spillere som har vunnet en Konkurransepremie, for å bekrefte at adressen som ble oppgitt ved registrering, er riktig. Spilleren må svare og bekrefte at adressen er riktig, før Spilloperatøren kan levere Konkurransepremien. Eventuelle skatter på Konkurransepremier må betales av Spilleren.

9.3 Hvis premien inkluderer reiser, er tilstrekkelig forsikring for alle reiserelaterte risikoer på din egen regning en betingelse for å kunne motta premien.

9.4 Spilleren forstår og aksepterer at jackpotter kan være annonsert i en bestemt valuta, og at jackpotten som følge av valutasvingninger kan bli redusert dersom den løses ut i en annen valuta.

9.5 Selv om underleverandører og ansatte i Spilloperatøren eller et hvilket som helst selskap i Spilloperatørens gruppe har lov til å spille på Nettstedet, forbeholder vi oss retten til å undersøke eventuelle gevinster til slike underleverandører og ansatte, og å utsette betalingen av eventuelle gevinster til undersøkelsen er fullført uten funn av svindel eller manipulasjon.

9.6 Hvis det er nødvendig, er du ansvarlig for å deklarere og betale for alle skatter, avgifter eller liknende som gjelder for dine innskudd, gevinster, bonuser, inntekter og generelt ethvert beløp som finnes på et hvilket som helst tidspunkt i din Spillerkonto, og du vil ikke inneholde Evoke Gaming Ltd ansvarlig for hvilken som helst skatt.

KUNDETJENESTE OG KLAGER

10.1 Kundetjenesten leveres av Spilloperatøren via e-post, telefon og online helpdesk ved bruk av kontaktskjemaet på Nettstedet ("Kundetjenesten"). Kundetjenestens e-postadresse er

• Storbritannia: support-en@winningroom.com

• Finland: support-fi@vinneri.com

• Norge: support-no@vinnarum.com

• Resten av verden: support-int@winningroom.com

10.1.1 Spamming av Kundetjenesten (sending av gjentatte kopier av samme melding) er forbudt. Spillere har ikke lov til å trakassere eller misbruke Kundetjenestens ansatte. Spillerne bes om å fremme sine bekymringer uten bruk av uanstendig eller truende språk.

10.1.2 Spilloperatøren har rett til å lukke eller suspendere Spillkontoen etter eget skjønn dersom Spilleren bruker støtende og/eller aggressivt språk i sin kommunikasjon med Spilloperatøren.

10.2 En klage kan rettes til Kundetjenesten via live chat, telefon eller e-post. En klage skal anses å ha blitt sendt på en gyldig måte når den inneholder klare opplysninger om Spillerens identitet (fullt navn, fødselsdato, hjemmeadresse, registrert e-postadresse og mobiltelefonnummer) og oppgir alle relevante opplysninger som bakgrunn for klagen.

10.3 Vi tar sikte på å bekrefte mottak av klagen innen 24 timer.

10.3.1 For britiske spillere har vi som mål å behandle klager innen maks. 8 uker.

10.3.2 For alle andre spillere har vi som mål å beandle klager innen maks. 10 dager. Hvis mer tid er nødvendig, vil vi informere deg innen disse første 10 dagene og gi et anslag over hvor lang tid vi trenger på å fullføre undersøkelsene.

10.4 Hvis du ikke er tilfreds med Spilloperatørens håndtering av klagen din, kan du sende klagen til eCogra via deres gratis ADR-tjeneste. En prosessbeskrivelse av eCogras ADR-tjeneste finner du på http://ecogra.org/ata/policies_procedures.php

10.4.1 Utelatt med hensikt

10.4.2 Om du ikke er en registrert spiller fra England, kan du sende inn klage via Maltese Gaming Authority (MGA) ved å følge denne linken eller sende en email til support.mga@mga.org.mt.

10.5 Den endelige løsningen via ADR eller regulatoren fratar deg ikke retten til å forfølge saken i domstolene, som vil være det siste stadiet i prosessen.

10.6 I tilfelle det er uoverensstemmelse mellom utfallet av et spill slik det er registrert i Spilloperatørens database, og slik det er registrert av Spilleren, anses informasjonen som er registrert på Spilloperatørens spillserver, som den gyldige.

10.7 Spillere har ikke lov til å diskutere en klage eller hvor lenge den har vært til behandling hos Spilloperatøren, i chat-rommene.

AVSLUTNING, BLOKKERING OG STENGING AV SPILLKONTOER

11.1 Vi kan etter eget skjønn begrense din tilgang til Vinnarum, suspendere eller avslutte kontoen din, kansellere utførte innsatser og utestående spill på kontoen din, kansellere ikke-matchede spill eller kansellere og ugyldiggjøre alle utestående eller matchende spill dersom:

11.1.1 vi har grunn til å tro at du har utført en Forbudt handling;

11.1.2 vi er pålagt å gjøre det ved gjeldende lov, regel eller forskrift;

11.1.3 en betydelig teknologisk svikt forhindrer oss fra å tilby tjenestene;

11.1.4 du ikke innen rimelig tid etter at vi ber om det, gir oss informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene;

11.1.5 vi mistenker at du kan være konkurs eller ha problemer med å skaffe kreditt;

11.1.6 du har forbud mot å spille gjennom en arbeidskontrakt eller en regel fra et idrettsorgan eller annen yrkesorganisasjon som gjelder for deg;

11.1.7 du legger inn en innsats på en kamp eller et arrangement der du deltar (eller der et lag du er medlem av, eller som du er ansatt i, deltar); eller

11.1.8 vi mistenker at du på annen måte har (eller kan ha) brutt disse Vilkårene i vesentlig grad.

11.2 Du samtykker i å holde Spilloperatøren og dens funksjonærer, ledere, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og alle tredjeparts innholds- og tjenesteleverandører til Nettstedet skadesløse fra alle typer tap, utgifter, skader og kostnader som følger av brudd på Vilkårene fra din side.

11.3 Spilloperatøren har rett til å avslutte kontoen din når som helst i samsvar med kommersiell eller forretningsavgjørelse.

11.4 Spilloperatøren har rett til å overføre kontoen din fra ett merke til et annet merke i William Hill-gruppen. Hvis dette skjer, vil kunden informeres i god tid om overføringen, og en godkjenning av de nye vilkårene og betingelsene vil kreves for dette. Hvis kunden ikke godtar overføringen eller endringene på vilkårene, vil hans/hennes konto stenges, og spillerens midler refunderes.

STENGING AV KONTOEN

12.1 En Spiller kan til enhver tid be om å at hans/hennes Spillkonto lukkes, ved å kontakte Kundetjenesten. Hvis Spilloperatøren ikke mistenker brudd på disse Vilkårene, skal Spilloperatøren utføre en utbetaling av Spillerens tilgjengelige midler minus eventuelle tredjepartsgebyrer innen rimelig tid etter avslutningsanmodningen. Hvis Spilleren har handlet i strid med disse Vilkårene, har Spilloperatøren rett til å få tilbakebetalt eventuelle gevinster som er utbetalt, eller foreta en avregning av gevinster mot balansen på Spillkontoen.

12.2 Hvis en spiller stenger deres spillerkonto, vil alle midler (foruten bonuspenger) overføres til samme bankkonto eller betalingskort som midlene opprinnelig ble satt inn fra.

PERSONOPPLYSNINGER OG UTLEVERING

13.1 Spilloperatøren ønsker å beskytte personvernet ditt og personopplysninger. Personopplysningene dine behandles i samsvar med vår personvernerklæring, som du finner her.

LOKALE LOVER OG FORBUD

14.1 Personer som er bosatt i følgende land, har et uttrykkelig forbud mot å bruke Nettstedet og spille noe spill som tilbys av Spilloperatøren. Ved å registrere deg som Spiller bekrefter du at du ikke er bosatt i et av følgende land:

Afghanistan, Australia, Bosnia og Herzegovina, Burma, Cuba, Den demokratiske republikken Kongo, Elfenbenskysten, Hviterussland, Iran, Irak, Liberia, Libya, Nord-Korea, Serbia, Sudan, Syria, USA, Zimbabwe

og/eller enhver annen jurisdiksjon der din deltakelse vil være i strid med gjeldende lov eller andre regler, inkludert de som gjelder online-spill.

14.2 Det er Spillerens ansvar alene å forstå lovene i hans/hennes jurisdiksjon knyttet til alle aspekter ved å spille spill og/eller bruke tjenester som tilbys av Spilloperatøren. Ditt besøk på Nettstedet er på ditt eget initiativ, og du er ansvarlig for at du overholder lokale lover om og i den grad lokale lover gjelder. Spilloperatøren gir ingen informasjon om hvorvidt innhold på Nettstedet eller Spilloperatørens tjenester er hensiktsmessig, tilgjengelig eller tillatt i din jurisdiksjon. Spilloperatøren kan ikke gi juridisk rådgivning om dette og påtar seg ikke noe ansvar dersom en person på en hvilken som helst måte opptrer i strid med lov eller forskrift i samhandlingen med Spilloperatøren.

LENKER

15.1 Nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder. Spilloperatøren har ingen spesiell kunnskap om informasjon som finnes på slike andre nettsteder, og støtter verken selskaper eller produkter som den lenker til. Spilloperatøren er ikke ansvarlig for innhold eller retningslinjer for slike andre nettsteder og tar ikke ansvar for eventuelle skader som følger av din oppsøking og bruk av slike andre nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å oppsøke noen av tredjepartsnettstedene som er lenket til fra Nettstedet, gjør du det fullt og helt på egen risiko. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å fjerne enhver lenke eller lenkeprogram når som helst.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

16.1 Alt innhold på Nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, knappikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger og programvare, eies og/eller lisensieres av Spilloperatøren. Du kan ikke oppsøke, skrive ut og laste ned deler av innhold fra Nettstedet med mindre det er uttrykkelig tillatt, og da bare for personlig og ikke-kommersiell bruk. Informasjonen på Nettstedet kan ikke endres, distribueres eller vises uten Spilloperatørens uttrykkelige samtykke.

16.2 Spilloperatørens varemerker, handelsnavn og andre symboler som er inkludert eller referert til på Nettstedet ("Merker") er beskyttet av nasjonal og internasjonal varemerkelovgivning. All bruk av Merkene er strengt forbudt uten Spilloperatørens skriftlige forhåndsgodkjenning. Merkene kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er godkjent av Spilloperatøren, som på noen måte kan føre til forvirring hos kundene, eller som nedvurderer eller diskrediterer Spilloperatøren. Spilleren oppnår ikke noen rettigheter med hensyn til Merkene eller annet innhold på Nettstedet. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre erstatningsansvar.

16.3 Hvis du laster opp eller sender inn innhold til Nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til kommentarer, forslag, problemrapporter, feilrapporter og designideer), godtar du at du automatisk gir Spilloperatøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende og evigvarende lisens til å bruke, modifisere, innlemme og reprodusere slikt innhold på enhver måte, og du frasier deg alle moralske rettigheter med hensyn til slikt innhold.

ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

17.1 I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover, aksepterer ikke Spilloperatøren eller noen av dens tilknyttede selskaper eller innholdsleverandører noen form for ansvar for direkte, indirekte, strafferettslige, tilfeldige, eksemplariske eller følgende tap, kostnader, utgifter eller skader av noe slag som skyldes eller relaterer seg til din oppsøking og bruk av Nettstedet og/eller tjenestene som tilbys av Spilloperatøren. Spilloperatørens totale erstatningsansvar for alle skader, tap og handlingsårsaker skal under ingen omstendigheter overstige EUR 10 000 eller tilsvarende i andre valutaer.

17.2 Spilloperatøren garanterer ikke at Nettstedet eller tjenestene som tilbys av Spilloperatøren, vil bli levert uten forstyrrelser, avbrudd, forsinkelser eller andre typer feil, eller at eventuelle feil blir korrigert. Nettstedet og tjenestene på det leveres "som de er".

17.3 Hvis Spilloperatøren på grunn av en teknisk feil i systemene som Spilloperatørens lisensierer fra sine leverandører, eller av en annen grunn utenfor Spilloperatørens rimelige kontroll gjør en feilaktig betaling til Spillkontoen, skal en slik feilbetaling betales tilbake til Spilloperatøren så snart feilen identifiseres. Spilloperatøren skal ha rett til å ta tilbake en slik feilaktig betaling uten Spillerens samtykke. En slik feilaktig betaling skal betraktes som gjeld til Spilloperatøren frem til en korreksjon gjøres. Spilleren plikter å informere Spilloperatøren umiddelbart etter å ha blitt klar over en feilaktig betaling.

17.4 Denne bestemmelsen skal ikke anses som frasigelse av ansvar for noe det ville være ulovlig å utelukke i henhold til gjeldende lov. Ingenting i disse Vilkårene skal fungere som å utelukke noe ansvar Spilloperatøren kan forårsake med hensyn til svindel, personskade eller dødsfall.

TILLEGG OG ENDRINGER

18.1 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene når som helst. Alle endringer i disse Vilkårene vil bli varslet til Spillere på forhånd og vil tre i kraft når Spillerne aksepterer dem. Hvis du ikke godtar de endrede eller nye Vilkårene, kan du ikke oppsøke eller fortsette å bruke Nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys av Spilloperatøren, og du som Spiller må kontakte Kundetjenesten vedrørende lukking kontoen og ta ut eventuelle midler som er igjen på Spillkontoen. Spilloperatøren råder deg til å gjennomgå Vilkårene med jevne mellomrom for informasjon om eventuelle endringer. Spilloperatøren forbeholder seg videre retten til å endre innholdet på Nettstedet til enhver tid uten forvarsel og vil ikke være ansvarlig overfor noen part på noen som helst måte for mulige konsekvenser av slike endringer. Spilloperatøren kan når som helst og uten varsel suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til deler av Nettstedet og/eller dets tjenester.

FORCE MAJEURE

19.1 Eventuell mangelfull eller forsinket utførelse av forpliktelser fra Spilloperatørens side skal ikke anses som brudd på forpliktelsene overfor deg dersom en slik feil eller forsinkelse skyldes brann, flom, jordskjelv, naturelementer eller naturkatastrofer, feil i offentlige forsyninger eller elektrisitet, krigshandlinger, terrorisme, opprør, sivil uro, opprør eller revolusjon, streiker, lockout eller arbeidstakerproblemer, rettsordre, brudd, forsinkelser eller forstyrrelser av Internett eller telekommunikasjonsnett, tredjeparts mislighold eller eventuelle andre lignende forhold ut over Spilloperatørens rimelige kontroll. Spilloperatøren tar ikke ansvar for konsekvensene som følger av slike force majeure-hendelser.

VILKÅRENES ANVENDELSE

20.1 Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Spilloperatøren, og erstatter alle tidligere og eksisterende avtaler med hensyn til Nettstedet og tjenestene som tilbys av Spilloperatøren. Du bekrefter at Spilloperatøren ikke har gitt noen fremstillinger, løfter eller garantier til deg angående temaer relatert til Vilkårene, som ikke er gjengitt her.

20.2 Dersom noen bestemmelse i disse Vilkårene fastsettes som ulovlige eller ikke-håndhevbare, skal en slik bestemmelse tas ut av Vilkårene og alle øvrige bestemmelser forbli i kraft upåvirket av endringen.

20.3 Vi forbeholder oss retten til å overdra eller på annen måte lovlig overføre denne avtalen. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre denne avtalen.

GJELDENDE LOV OG TVISTER

21.1 Ved å oppsøke Nettstedet og/eller registrere deg som Spiller godtar du at alle saker som gjelder din tilgang til og bruk av nettstedet, og tjenestene som tilbys av Spilloperatøren, skal være underlagt og tolkes i samsvar lovene på Malta, uten at det påvirker prinsipper om lovkonflikter.

Enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av Nettstedet og/eller Spilloperatørens tjenester, skal avgjøres av domstolene i Malta, og du godtar å underlegge deg slike domstolers eksklusive jurisdiksjon.

21.2 Utelatt med hensikt

21.3 Du forstår, om ikke annet oppgis, at spillene og Tjenestene organiseres i Malta, og at din deltakelse i disse Tjenestene foregår innenfor ovennevnte territorium. Ethvert avtaleforhold mellom deg og Vinnarum skal anses som å ha blitt inngått og utført av partene i Malta ved Vinnarums registrerte adresse.

DEL B – SPILLSPESIFIKKE REGLER

CASINO-REGLER

Reglene for casinospill finnes i hvert enkelt spill.

LIVE CASINO

Reglene for Live casino-spill finnes i hvert enkelt spill.

Vi lagrer cookies i nettleseren din og din IP address for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet vårt.