Sekretesspolicy

SYFTET MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande anger hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när vi använder någon av våra onlinetjänster.

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Evoke Gaming Limited, ett aktiebolag som är registrerat på Malta, och som lyder under maltesisk lag, med sin registrerade adress på Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

Evoke Gaming hänvisas till som “vi” “oss” eller “vår” i detta sekretessmeddelande.

Detta sekretessmeddelande är länkat till våra Allmänna villkor. Du bör läsa och förstå båda dokumenten. Vi uppdaterar detta sekretessmeddelande om och när våra processer ändras. Du kan se datumet när detta meddelande senast uppdaterades längst ner på sidan.

Om du har några frågor om informationen i detta meddelande vänligen skicka din förfrågan till vår kundtjänstavdelning som kan hjälpa dig.

VILKEN TYP AV INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Bostadsadress
 • Information som krävs för att genomföra KYC-kontroller (Känn din kund).
 • Svar på säkerhetsfrågor
 • Din vadslagning och spelaktivitet
 • Information om finansieringskälla
 • Information om självuteslutning
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • E-postadress
 • Titel
 • Yrke
 • Kön
 • Födelsedatum (DOB)
 • Kontonummer
 • Information om insättningar och uttag
 • Kontoaktivitetsloggar och historik
 • Information som krävs för att uppfylla skyldigheterna för ansvarsfullt spelande
 • Betalningsmetoder

Du måste tillhandahålla en del av denna information för att kunna skapa ett konto hos oss. Det är ditt ansvar att informera oss när dina uppgifter ändras så att vi kan hålla våra register korrekta och uppdaterade.

SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Detta avsnitt beskriver hur vi använder din information och vår juridiska grund.

https://gms.thebigword.com/GmsReview/1285261: Skapa och använda ditt konto hos oss inklusive att sätta in pengar, betting, spela spel.

Juridisk grund: Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Syftet med användning av dina personuppgifter: Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Evoke Gaming Limited, ett aktiebolag som är registrerat på Malta, och som lyder under maltesisk lag, med sin registrerade adress på Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, Sliema SLM 1549, Malta.

Juridisk grund: Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Syftet med användning av dina personuppgifter: Spåra insättningsgränser

Juridisk grund: Samtycke

Syftet med användning av dina personuppgifter: Tillhandahålla kundsupport för vår webbplats eller mobilapplikation

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Ta emot och hantera frågor via vår onlinehjälp och klagomål via kundtjänst

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Länka flera konton

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Registrera och lyssna på telefonsamtal till och från vår kundtjänstavdelning

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Att verifiera att informationen du har gett oss är korrekt

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Genomföra kontroller mot penningtvätt (AML).

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Övervakning av aktiviteter för att analysera och genomföra intäkter från brotts- och bedrägeriutredningar

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Dela information med offentliga organ såsom polisen eller spelkommissionären

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Övervaka spelmönster med hjälp av automatiserat beslutsfattande för att identifiera möjliga problem med ansvarsfullt spelande

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Skapa och analysera rapporter om användningen av våra tjänster

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Kontakta dig i forskningssyfte så att vi bättre kan förstå våra tjänster och hur de uppfattas av våra kunder.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Använd aggregerad statistik över hasardspelsaktivitet för att hantera vår risk

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Kommunicera servicemeddelanden till dig inklusive ändringar av våra tjänster, ändringar av våra allmänna villkor, ändringar av detta sekretessmeddelande.

Juridisk grund: Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt

Syftet med användning av dina personuppgifter: För att ge dig personligt anpassad användning av våra tjänster så att vi kan erbjuda dig och andra spelare en bättre service.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Analysera och profilera din information så att vi bättre kan förstå dina preferenser och vilka produkter och erbjudanden som skulle passa bäst för dig och kunder som liknar dig.

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Om du laddar ner vår mobilapplikation får du möjlighet att ta emot aviseringar.

Juridisk grund: Samtycke. Du kan välja dina inställningar på din enhet

_Syftet med användning av dina personuppgifter: Förebyggande eller upptäckt av brott

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig i samband med kampanjer, produkter eller tjänster som du kan vara intresserad av.

Juridisk grund: Legitimt intressen Du kan när som helst uppdatera dina marknadsföringspreferenser och även välja bort dem via fliken Inställningar som finns i menyn Balansikon. Vi kommer också att inkludera funktioner för att avsluta prenumerationen i vår kommunikation som du kan använda för att välja bort framtida marknadskommunikation.

Syftet med användning av dina personuppgifter: Använda din e-post för att genomföra betalda reklamkampanjer på sociala medier

Juridisk grund: Legitimt intresse

Syftet med användning av dina personuppgifter: Samla in och analysera data som samlats in av “cookies” och liknande teknik.

Juridisk grund: Samtycke. Se vår cookiepolic

Syftet med användning av dina personuppgifter: Överkomliga kontroller

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Syftet med användning av dina personuppgifter: Identitetskontroller

Juridisk grund: Nödvändigt för att uppfylla en juridisk förpliktelse

När du ger oss information om något hälsoproblem som är relaterat till dig själv eller någon tredje part kommer vi att behandla denna information med ditt samtycke, när det ligger i ditt vitala intresse eller på grund av väsentligt allmänintresse.

DELA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar personuppgifter med:

 • Analysföretag
 • Reklambyråer
 • Företag för sociala medier
 • Risk- och bedrägeribyråer
 • Kundtjänstbyråer
 • Regulatorer
 • Företag inom William Hill och 888 Holdings Group
 • Kreditupplysningsföretag
 • Spelleverantörer
 • Betalningsleverantörer

Vi avslöjar anonymiserad data (såsom aggregerad statistik) om användarna av våra tjänster för att beskriva vår försäljning, kunder, trafikmönster och annan information till potentiella partners, annonsörer, investerare och andra välrenommerade tredje parter och för andra juridiska ändamål, men dessa statistik kommer inte att innehålla dina personuppgifter.

Ibland är vi skyldiga enligt lag, domstolsbeslut eller statlig myndighet att avslöja vissa typer av personuppgifter.

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION TILL ANDRA LÄNDER

Vi överför personuppgifter till organisationer utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) i samband med tillhandahållandet av tjänster och för de ändamål som anges ovan.

Om data överförs utanför EES kommer vi att göra det enligt standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler eller någon annan godtagbar metod som säkerställer ett skydd av dina data till den standard som krävs inom EES.

Om dina personuppgifter överförs av oss utanför EES i enlighet med stycket ovan kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas för att hålla dina personuppgifter så säkra som de är inom EES och i enlighet med denna sekretesspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till:

 • Information om hur vi använder dina personuppgifter.

 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

 • Begära att vi raderar dina personuppgifter.

 • Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter där juridisk grund är våra legitima intressen. Inklusive för marknadsföringsprocesser.

 • Rätta eventuella felaktiga personuppgifter vi behandlar.

 • Begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter.

 • Begära att vi delar din information med en annan organisation (dataportabilitet).

 • Begära en förklaring av logiken som är involverad där vi fattar beslut om dig enbart genom automatiserade medel.

 • Lämna in ett klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet.

 • Återkalla ditt samtycke där vi specifikt har begärt ditt samtycke att behandla dina personuppgifter och inte har några andra juridiska villkor genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@evokegaming.com. Du kan återkalla ditt samtycke för att ta emot direktmarknadsföring inom dina kontoinställningar på vår webbplats eller mobilapplikation.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du göra det genom att kontakta oss via vår livechatt eller skicka ett e-postmeddelande till oss på dpo@evokegaming.com.

När du gör en begäran om dina rättigheter kommer vi att kräva bevis på legitimation. Vi kan också be dig att förtydliga din begäran. Om en tredje part gör en begäran för din räkning kommer vi att be dem om ditt tillstånd att de agerar å dina vägnar och ytterligare fotografisk identitetsverifiering.

BEHÅLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Dina personuppgifter ska sparas i upp till 10 år efter att ditt konto stängts. Om det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera dem. Observera dock att vi kan bli föremål för juridiska och regulatoriska krav för att behålla personuppgifter under en längre period, detta kan påverka din rätt till radering.

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta vårt dataskyddskontor genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@evokegaming.com.

Vi lagrar cookies i din webbläsare och din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.