Sikkerhet

SIKKERHETSOVERSIKT

Vinnarum er svært bevisst på viktigheten av å sikre et høyt sikkerhetsnivå for å beskytte både kundene våre og oss selv. Med tanke på det faktum at Vinnarum håndterer økonomiske transaksjoner og har tilgang til sensitiv informasjon, er hele systemet utformet for å sikre førsteklasses datasikkerhet, integritet og pålitelighet.

Alle sensitive data lagres kryptert med en nøkkel kun kunden kjenner. For å sikre at alle slike data er trygge, må kunden bruke passord for å gjennomføre transaksjoner hvor slik informasjon er påkrevet.

Vinnarum krypterer all datatrafikk mellom våre kunder og våre servere med SSL-teknologi.

For å begrense skadene dersom det skulle oppstå feil på nettsiden, bruker Vinnarum flere servere som er fordelt på flere ulike steder. Dette minimerer behovet for avbrudd for vedlikehold og reduserer faren for ikke planlagte brudd.

Vinnarum håndterer sensitive data slik som kontosaldoer og pengetransaksjoner, og tap av slike data vil kunne få svært alvorlige konsekvenser. Vinnarum har to systemer for å håndtere slik risiko. Daglige sikkerhetskopier gjøres av alle data, og alle operasjoner overføres kontinuerlig til en ekstern server.

Vinnarum garanterer utbetaling av alle gevinster ved å reservere alle mulige tap fra begge parter så snart et bud er matchet. Dette beløpet reserveres på kundens Vinnarum-konto til resultatet er bekreftet og gevinstene distribuert.

Vinnarum bruker to uavhengige kilder for å verifisere resultater for å eliminere muligheten for feilinformasjon. Gevinster vil ikke bli utbetalt med mindre resultatet bekreftes av begge parter.

DATASIKKERHET

Alle sensitive data lagres kryptert, med en programvarenøkkel som kun kunden kjenner, i den interne databasen. Denne databasen kan ikke nås fra utsiden. Den er tilknyttet et eget internt nettverk og er dermed ikke på same fysiske kretskort som de serverne kunden ellers har tilgang til. Når en viss type informasjon er påkrevet for å gjennomføre en transaksjon, vil brukeren bli bedt om å angi passord (som brukes for å dekryptere informasjonen), nettserveren anroper så en egen kommunikasjons modul som gjør transaksjonen og gir passordet.

Grensesnittmodulen, som er den eneste måten å gå inn i den interne databasen, bringer videre denne instruksjonen til databasen, som i sin tur bruker passordet som brukeren angir for å dekryptere den nødvendige informasjonen og gjennomføre selve transaksjonen.

Denne prosedyren kan virke komplisert og unødvendig, men den er designet for å sikre at ingen sensitive opplysninger selv for et øyeblikk blir lagret i et miljø som er tilgjengelig fra verden utenfor. Det betyr også at selv om en av Vinnarums servere skulle rammes av en inntrenger, ville denne ikke få tilgang til sensitive data. I tillegg fører bruk av kryptert nøkkel som kun kjennes av kunden selv, til redusert mulighet for intern svindel.

PÅLITELIGHET

For å sikre høy grad av pålitelighet, er systemet utformet og konfigurert slik at det lar hver modul skaleres uavhengig. Dermed er det mulig å spre datamengden på flere uavhengige servere, noe som også reduserer behovet for avbrudd for vedlikehold eller ikke planlagte avbrudd.

SIKKER FORVARING AV DATA

Fordi Vinnarum har ansvar for viktig og kritisk informasjon, slik som kontooversikter og transaksjoner, vil tap av data kunne få svært alvorlige konsekvenser. Vinnarum har to systemer for å håndtere denne type risiko: Daglige sikkerhetskopier tas av alle data, og det overføres kontinuerlig data om alle operasjoner til en ekstern server. I tillegg til å sørge for at alle systemfeil rettes opp så raskt som mulig, kan Vinnarum også raskt overføre driften til et annet driftssted uten at nettdriften opphører.

Vi lagrer cookies i nettleseren din og din IP address for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet vårt.